Länsi-Rajan RakennusSaneeraus Oy

Purkupalveluita vuosien kokemuksella

Asbesti ja haitta-aine purku:

Asbestin purku- ja poistotyöt ovat ammattitaitoa vaativaa työtä. On erittäin tärkeää, etteivät asbestikuidut pääse leviämään ympäristöön. Erikoissuodattimilla varustettujen suurtehoimureiden käyttö estää kuitujen ja hiukkasten leviämisen ja suljetussa imukontissa asbestijätteet voidaan kuljettaa turvallisesti jätteidenkäsittelylaitokseen.

Yleisimmät asbestipitoiset rakennusmateriaalit ovat putki- ja iv-kanavaeristeet, kate- ja verhouslevyt, kiinnitys- ja tasoitelaastit, lattiapinnoitteet ja niiden kiinnitysliimat, paloeristeet ja julkisivumaalit.

Asbestityöt on suoritettava aiheuttamatta vaaraa työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Asbestityöt suoritetaan noudattaen työsuojelupiirin ohjeita ja Valtioneuvoston päätöstä asbestitöistä 1380/94.

Mikäli epäilet purettavissa rakenteissa olevan asbestia tai vastaavia vaarallisiksi luokiteltuja haitta-aineita ota rohkeasti yhteyttä.